tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

PIT CIT ryczałt 2018 Podatki część 1

Poradnik Gazety Prawnej 2018

Infor Biznes


Isbn 9788365887917 | Wydanie 1/2018 | Stron 448

Cena: 30.45 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług niematerialnych.

Część zmian ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

- podwyższenie limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach,
- wprowadzenie ulgi na złe długi,
- rezygnacja z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT w przypadku, gdy kwota zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza l000 zł,
- podniesienie limitów dla niektórych zwolnień podatkowych,
- umożliwienie podatnikom PIT składania oświadczeń lub zawiadomień za pomocą środków elektronicznych.

W 2018 r. ograniczona zostanie również możliwość korzystania z opodatkowania 8,5% ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu.

Publikacja zawiera:

- ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- wybrane rozporządzenia wykonawcze,
- Komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.
Księgarnia prawnicza poleca PIT CIT ryczałt 2018 Podatki część 1