Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz 2015 PKPiR, PIT, CIT

 •  
 • Podatki dochodowe w praktyce komentarz, kodeks

  Podatki dochodowe w praktyce

  Janczukowicz

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwestią. Autor omawia każdy fragment dotyczący podatków dochodowych z podziałe ...

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych komentarz, kodeks

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Bogucki, Cudak

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Komentarz do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie obejmującym regulacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą. Takiej formie opo ...

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2015 komentarz, kodeks

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2015

  Styczyński

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Unimex
  Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka PK ...

 • VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na 2015 rok komentarz, kodeks

  VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na 2015 rok

  Bielęda, Kończal, Siniecka

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Podatkowe Gofin
  Na książkę składa się blisko trzydzieści rozdziałów, w których omówiono m.in.:- zakres opodatkowania,- moment powstania obowiązku podatkowego,- stawki i zwolnienia z VAT,- transakcje wewnątrzwspólnotowe,- import i eksport,- dokumentowanie i rozliczanie podatku VAT,- zasady ewidencjonowania,- odliczanie i zwroty poda ...

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2015 roku komentarz, kodeks

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2015 roku

  Belon, Kobiela, Żarejko

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Podatkowe Gofin
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów u ...

 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku komentarz, kodeks

  Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku

  Belon, Siwkowska, Świętek

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Podatkowe Gofin
  Książka porusza wszelkie aspekty obliczania i poboru zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych uzyskanych ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasady ustalania zaliczek omówione są z uwzględnieniem zasad oskładkowania wymienionyc ...

 • Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych komentarz, kodeks

  Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

  Dmowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, bilansowego, cywilnego oraz gospodarczego, dotyczących kształtowania się przedmiotu i podstaw ...

 • Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych komentarz, kodeks

  Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

  Pogoński

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka dla osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów i radców prawnych, a także sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod podatek dochodowy od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzie ...

 • Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń komentarz, kodeks

  Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

  Grabarczyk

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę nieodpłatnych świadczeń na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Jej największą zaletę stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncepcji, pozwalającej na precyzyjne wyznaczenie granic opodatkowania tych świadczeń, co niewątpliwie b ...

Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz 2015 PKPiR, PIT, CIT