501788771
kontakt@bookslandia.pl

Leksykon i komentarze do podatku dochodowego od osób prawnych 2018 Unimex

Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych
Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych
Prowadzący działalność gospodarczą coraz częściej korzystają z różnego typu dota
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ! Wni
Bilans prezentacja pozycji bilansowych
Bilans prezentacja pozycji bilansowych
Konstrukcja rozdziałów w niniejszym opracowaniu została tak ułożona, aby czytelnik korzystając z niego mó
Opodatkowanie instrumentów finansowych
Opodatkowanie instrumentów finansowych
Kompendium wiedzy o opodatkowaniu instrumentów finansowych. W poradniku, posiłkując się interpretacjami org
Rozwiązania prawne i podatkowe dla firm w trudnych czasach
Rozwiązania prawne i podatkowe dla firm w trudnych czasach
Rozwiązania prawne i podatkowe dla firm w trudnych czasach
Raje podatkowe nie tylko dla bogaczy
Raje podatkowe nie tylko dla bogaczy
Niniejsza książka jest przewodnikiem dla osób i firm, które cenią swoje ciężko zarobione pieniądze oraz pr
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość podatkowa
W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowo
Podatki i składki w działalności przedsiębiorców
Podatki i składki w działalności przedsiębiorców
Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkow
Opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą oraz obcokrajowców w Polsce
Opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą oraz obcokrajowców w Polsce
Publikacja ma na celu przybliżenie zasad opodatkowania dochodów uzyskiw

Leksykon i komentarze do podatku dochodowego od osób prawnych 2018 Unimex