501788771
kontakt@bookslandia.pl

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami roliczeń

Rotkiewicz


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325551063 | Wydanie 1/2013 | Stron 194

Cena: 79.00

Od 1.3.2013 roku zmieniają się przepisy dotyczące podróży służbowych. Istotnie zmieniono stawki dzienne diet krajowych i zagranicznych oraz zagranicznych limitów noclegowych. Wprowadzono możliwość proporcjonalnego pomniejszania diety krajowej z uwagi na częściowe wyżywienie, a dla podróży krajowych limit noclegowy.
Otrzymują Państwo informacje dotyczące delegowania pracowników w zakresie:
- zmian regulacji prawnych wprowadzonych z dniem 1.3.2013 r.
- zasady ustalania i rozliczania świadczeń delegacyjnych w zależności od czasu trwania, miejsca docelowego i środków transportu delegacji krajowych i zagranicznych,
- zaliczkowania świadczeń oraz limitów na koszty,
- kalkulacji kosztów i dokumentowania wydatków,
- opodatkowania i oskładkowania świadczeń.

Dodatkowo w książce znajdą Państwo:
- polecenie wyjazdu służbowego,
- rachunek kosztów,
- przykładowe zapisy w regulaminie wynagradzania kwestii związanych z delegacjami,
- informacje na temat podróży służbowych kierowców.
Ponadto w publikacji oprócz wzorów dokumentów, przykładów i obliczeń zamieszczono tematyczne akty prawne.

Księgarnia prawnicza poleca Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami roliczeń