501788771
kontakt@bookslandia.pl

Postępowanie administracyjne Kazusy Rojewski Ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Michał R.


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325549893 | Wydanie 2/2013 | Stron 176

Cena: 39.10

Rojewski swoje kazusy z postępowania administracyjnego przeznaczył dla studentów wydziałów prawa, aplikantów oraz osobom, które interesują się postępowaniem administracyjnym. Pozycja stanowi uzupełnienie książek, skryptów i zbiorów orzecznictwa z zakresu postępowania administracyjnego.
Do rozwiązania kazusów konieczna jest znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wymagają one od Czytelnika umiejętności znalezienia prawidłowego rozwiązania prawnego na podstawie tekstu aktu prawnego. Istotnymi zaletami pozycji są wzięte z praktyki przykłady, które zostały szczegółowo omówione. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów.
Pierwszy opisuje przykłady z postępowania administracyjnego ogólnego. W drugim rozdziale zawarte są przykłady z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Całość zamyka przedstawienie w trzecim rozdziale kazusów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Nauka przedmiotów prawniczych jest nierozerwalnie związana z umiejętnością stosowania rozwiązań prawnych w praktyce, dlatego kazusy są potrzebną i konieczną formą przyswajania wiedzy. Stan prawny uwzględniono na styczeń 2013 rok.

Księgarnia prawnicza poleca Postępowanie administracyjne Kazusy Rojewski