Postępowanie administracyjne Kazusy Rojewski Ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

 • Postępowanie administracyjne Kazusy Rojewski komentarz, kodeks

  Michał R.

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Nasza Cena 37.32 zł.

  Isbn 978-83-255-4989-3
  Rok wydania 2013
  Wydanie 2 Stron 176
   

  Rojewski swoje Kazusy z postępowania administracyjnego przeznaczył dla studentów wydziałów prawa, aplikantów oraz osobom, które interesują się postępowaniem administracyjnym. Pozycja stanowi uzupełnienie książek, skryptów i zbiorów orzecznictwa z zakresu postępowania administracyjnego.
  Do rozwiązania kazusów konieczna jest znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wymagają one od Czytelnika umiejętności znalezienia prawidłowego rozwiązania prawnego na podstawie tekstu aktu prawnego. Istotnymi zaletami pozycji są wzięte z praktyki przykłady, które zostały szczegółowo omówione. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów.
  Pierwszy opisuje przykłady z postępowania administracyjnego ogólnego. W drugim rozdziale zawarte są przykłady z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Całość zamyka przedstawienie w trzecim rozdziale kazusów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Nauka przedmiotów prawniczych jest nierozerwalnie związana z umiejętnością stosowania rozwiązań prawnych w praktyce, dlatego kazusy są potrzebną i konieczną formą przyswajania wiedzy. Stan prawny uwzględniono na styczeń 2013 rok.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Postępowanie administracyjne Kazusy Rojewski

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.