501788771
kontakt@bookslandia.pl

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Andrzej Stempniak

Prawo Sądowe,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325596460 | Wydanie 3/2018 | Stron 570

Cena: 138.87

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku.
Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Rozdział 9 KPC – art. 680–689).

Księgarnia prawnicza poleca Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz