501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Andrzej Stempniak

Prawo Sądowe,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325596460 | Wydanie 3/2018 | Stron 530

Cena: 144.66 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Rozdział 9 KPC – art. 680–689). Dział spadku to pojęcie prawne określające wartość majątku wchodzącego w skład spadku oraz dokonujące podziału majątku między spadkobierców. Niniejsze, 3. wydanie to praktyczny poradnik, który:
- wyczerpująco i szczegółowo omawia wszystkie zagadnienia związane z działem spadku oraz procedurę dotyczącą tego postępowania,
- uwzględnia najnowszy stan prawny,
- został wzbogacony o najnowsze i najważniejsze orzecznictwo i literaturę oraz nowe wzory pism procesowych,
- zapewni fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu postępowania o dział spadku.

W prezentowanej publikacji Autor nie ogranicza się jedynie do przepisów formalnoprawnych, lecz odwołuje się także do dość szerokiego spektrum różnego rodzaju żądań pozostających w związku z dokonywanym podziałem substancji majątkowej. Co więcej, znajdziemy w niej dokładne omówienie całej procedury postępowania w sprawie podziału spadku.
Księgarnia prawnicza poleca Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz