Prawa pacjenta

 • Prawa pacjenta komentarz, kodeks

  Dorota Karkowska

  Wolters Kluwer Polska


  Nasza Cena 64.14 zł.

  Isbn 978-83-7601-972-7
  Rok wydania 2009
  Wydanie 2 Stron 562
   

  Celem pracy jest szeroka prezentacja zakresu przysługujących polskiemu pacjentowi praw. Rozważania obejmują uprawnienia świadczeniobiorców wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, analizę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz omówienie obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych w zakresie respektowania praw pacjentów. Prowadzone rozważania mają na celu zaprezentowanie dorobku międzynarodowego, europejskiego i polskiego prawa, orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawa w dziedzinie ochrony praw pacjenta. Adresaci: Niniejsza publikacja jest adresowana do lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, psychologów i innych osób wykonujących zawód medyczny, oraz do wszystkich, których interesuje problematyka praw pacjenta. Książka przydatna będzie również dla wykładowców i studentów szkół wyższych kształcących w zakresie nauk medycznych, słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu ochrony zdrowia oraz członków organizacji działających w zakresie ochrony praw pacjenta.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Prawa pacjenta

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.