Prawo budowlane komentarz 2014 Niewiadomski, Gliniecki, Beck, Lex

 •  
 • Prawo budowlane Siegień komentarz, kodeks

  Prawo budowlane Siegień

  Siegień jerzy

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Warunki techniczne budynków. Nadzór inwestorski. Projekt budowlany. Stan prawny 01.10.2014 rok. Książka zawiera: - Prawo budowlane,- ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,- akty wykonawcze. ...

 • Vademecum prawne geodety 2015 komentarz, kodeks

  Vademecum prawne geodety 2015

  Sikora Adrianna

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002–2014 nowe Vademecum 2015 zostanie zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych, które zostaną opublikowane w Dz.U i M.P. do 31 stycznia 2015 roku. Do książki dołączona zostanie pon ...

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo komentarz, kodeks

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 15.10.2014 rok. Książka ustawa o gospodarce zawiera 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, ...

 • Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne komentarz, kodeks

  Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Stan prawny na 8.09.2014 rok. Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zag ...

 • Prawo mieszkaniowe 2014 Twoje Prawo komentarz, kodeks

  Prawo mieszkaniowe 2014 Twoje Prawo

  Aneta Flisek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny: 1 lipiec 2014 rok. Książka jest z serii Twoje Prawo. To poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo Prawo mieszkaniowe adr ...

 • Prawo budowlane Twoje Prawo komentarz, kodeks

  Prawo budowlane Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 01.05.2014 rok. Zapoznaj się z aktualnym Prawem Budowlanym na rok 2014. Twoje Prawo wydawnictwa Beck to kieszonkowe wydania najnowszego prawa budowlanego. ...

 • Prawo nieruchomości Zbiór przepisów komentarz, kodeks

  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 8.04.2014 r. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI: 16 grudnia 2012 r. - ustawa z dnia 1 ...

 • Vademecum prawne geodety komentarz, kodeks

  Vademecum prawne geodety

  Sikora Adrianna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Nowe Vademecum 2014 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych. Do książki dołączona została płyta zawierająca akty prawne zamieszczone w książce oraz załączniki do nowych rozporządzeń, które ze względu na swoją objętość nie mogły zostać dodane do publikacji. Dzięki w ...

 • Prawo budowlane 2014 komentarz, kodeks

  Prawo budowlane 2014

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Stan prawny 02.2014 rok. Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnie ...

Prawo budowlane komentarz 2014 Niewiadomski, Gliniecki, Beck, Lex