Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski

 •  
 • Vademecum prawne geodety 2015 komentarz, kodeks

  Vademecum prawne geodety 2015

  Sikora Adrianna

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002–2014 nowe Vademecum 2015 zostanie zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych, które zostaną opublikowane w Dz.U i M.P. do 28 lutego 2015 roku. Do książki dołączona zostanie ponad ...

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo komentarz, kodeks

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 15.10.2014 rok. Książka ustawa o gospodarce zawiera 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, ...

 • Prawo nieruchomości Zbiór przepisów komentarz, kodeks

  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 8.04.2014 r. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI: 16 grudnia 2012 r. - ustawa z dnia 1 ...

 • Vademecum prawne geodety komentarz, kodeks

  Vademecum prawne geodety

  Sikora Adrianna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Nowe Vademecum 2014 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych. Do książki dołączona została płyta zawierająca akty prawne zamieszczone w książce oraz załączniki do nowych rozporządzeń, które ze względu na swoją objętość nie mogły zostać dodane do publikacji. Dzięki w ...

 • Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii komentarz, kodeks

  Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii

  Ryszard Hycner, Paweł Hanus

  Rok wydania 2010
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Jest to już szóste wydanie tej popularnej wśród geodetów publikacji! Każde kolejne wydanie jest: uaktualniane, poprawiane i poszerzane. Opracowany przez prof. Ryszarda Hycnera i dr Pawła Hanusa podręcznik wychodzi naprzeciw tym osobom, które pragną zdobyć uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2. Celem opracowania ...

 • Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym komentarz, kodeks

  Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym

  Kuliński Michał

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością zawarcia całego szeregu umów, uzyskania licznych pozwoleń, zgód i zaświadczeń. Umowy służą zapewnieniu sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego. Publikacja wskazuje, jak w umowach zawieranych w ramach procesu budowlanego prawidłowo zabezpieczyć inter ...

 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz komentarz, kodeks

  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

  Gadecki Bartłomiej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się problematyką przestępczości przeciwko zabytkom, w szczególności dla praktyków prawa - adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla urzędników podmiotów zajmujących się ochrona zabytków oraz fu ...

 • Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego komentarz, kodeks

  Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego

  Szafrański Dariusz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz zawiera w swojej treści bardzo dużo przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Pragmatyzm tego podejścia uzupełniono o podstawowe orzecznictwo sądowe, dotyczące zasad wyrażonych w rozporządzeniu oraz wybraną literaturę przedmiotu z tego zakresu. Prezentowany komentarz został przygotowany przez zesp ...

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 2015 Twoje prawo komentarz, kodeks

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 2015 Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 15.10.2014 rok. Książka ustawa o gospodarce zawiera 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, ...

Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski