501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski

Vademecum prawne geodety 2015

Vademecum prawne geod

Sikora Adrianna
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo

Ustawa o gospodarce n

Flisek Aneta
Vademecum prawne geodety

Vademecum prawne geod

Sikora Adrianna
Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii

Uprawnienia zawodowe

Ryszard Hycner, Paweł Han
Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym

Obowiązkowe umowy w p

Kuliński Michał
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Ustawa o ochronie zab

Gadecki Bartłomiej
Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego

Zasady techniki prawo

Szafrański Dariusz
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 2015 Twoje prawo

Ustawa o gospodarce n

Flisek Aneta
Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Odpowiedzialność inwe

Zagrobelny Krzysztof