Prawo budowlane komentarz 2014 Niewiadomski, Gliniecki, Beck, Lex

 •  
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo komentarz, kodeks

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami 2014 Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 19.01.2014 rok. Książka ustawa o gospodarce zawiera 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, ...

 • Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym komentarz, kodeks

  Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym

  Kuliński Michał

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością zawarcia całego szeregu umów, uzyskania licznych pozwoleń, zgód i zaświadczeń. Umowy służą zapewnieniu sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego. Publikacja wskazuje, jak w umowach zawieranych w ramach procesu budowlanego prawidłowo zabezpieczyć inter ...

 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz komentarz, kodeks

  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

  Gadecki Bartłomiej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się problematyką przestępczości przeciwko zabytkom, w szczególności dla praktyków prawa - adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla urzędników podmiotów zajmujących się ochrona zabytków oraz fu ...

 • Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego komentarz, kodeks

  Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego

  Szafrański Dariusz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz zawiera w swojej treści bardzo dużo przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Pragmatyzm tego podejścia uzupełniono o podstawowe orzecznictwo sądowe, dotyczące zasad wyrażonych w rozporządzeniu oraz wybraną literaturę przedmiotu z tego zakresu. Prezentowany komentarz został przygotowany przez zesp ...

 • Prawo budowlane 2013 Flisek Twoje prawo komentarz, kodeks

  Prawo budowlane 2013 Flisek Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 09.2013 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Prawa budowlanego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. ...

 • Budownictwo Legis st. prawny 10.09.2013 rok komentarz, kodeks

  Budownictwo Legis st. prawny 10.09.2013 rok

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Legis
  Książka podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych.6. Nadzór budowlany.7. Przepisy BHP i PPOŻ.8. Wyroby budowlane.9. ...

 • Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane komentarz, kodeks

  Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

  Zagrobelny Krzysztof

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuj ...

 • Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym komentarz, kodeks

  Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

  Latos Bartłomiej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.Prace budowlane w urzędzie. Dowiesz się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego u ...

 • Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski komentarz, kodeks

  Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski

  Hubert I.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla prawników zajmujących się problematyka urbanistyki i architektury, urbanistów oraz wszystkich zainteresowanych urban studies, w tym socjologia miasta. W opracowaniu przedstawiono: - idee zorganizowania przestrzeni i ich konfrontacje z rzeczywistością - w kategoriach abstrakcyjnych ("miasto idealne") i prakty ...

Prawo budowlane komentarz 2014 Niewiadomski, Gliniecki, Beck, Lex