Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski

 •  
 • Prawo budowlane 2013 Flisek Twoje prawo komentarz, kodeks

  Prawo budowlane 2013 Flisek Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 09.2013 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Prawa budowlanego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. ...

 • Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane komentarz, kodeks

  Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

  Zagrobelny Krzysztof

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuj ...

 • Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym komentarz, kodeks

  Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

  Latos Bartłomiej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.Prace budowlane w urzędzie. Dowiesz się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego u ...

 • Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski komentarz, kodeks

  Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski

  Hubert I.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla prawników zajmujących się problematyka urbanistyki i architektury, urbanistów oraz wszystkich zainteresowanych urban studies, w tym socjologia miasta. W opracowaniu przedstawiono: - idee zorganizowania przestrzeni i ich konfrontacje z rzeczywistością - w kategoriach abstrakcyjnych ("miasto idealne") i prakty ...

 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego komentarz, kodeks

  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

  Dorska-Havaris

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce wyjaśniono, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Autorka analizuje ponadto zakres ochrony inwestora w przypadku stwierdzenia wad w odebranej budowie, regulowany przepisami o rękojmi za wady oraz udzieloną przez wykonawcę gwaran ...

 • Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów komentarz, kodeks

  Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów

  Gdesza, Trembecka

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Zamiarem Autorów była próba przedstawienia w sposób w miarę możliwości kompleksowy całokształtu zagadnień dotyczących publicznego prawa nieruchomości. Motywem przewodnim opracowania jest analiza wpływu publicznoprawnych regulacji na czynności cywilnoprawne dotyczące nieruchomości. W pewnym sensie jest to próba p ...

 • Prawo budowlane Stan prawny 29.05.2013 rok Przepisy komentarz, kodeks

  Prawo budowlane Stan prawny 29.05.2013 rok Przepisy

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Książka przeznaczo ...

 • Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym komentarz, kodeks

  Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym

  Konieczny Ł.

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja zawiera teoretyczne i praktyczne rozważania na temat najważniejszych klauzul kontraktu budowlanego opartego na Warunkach Kontraktowych dla Budowy (Czerwona Książka FIDIC z 1999 r.). Autorka omawia zagadnienia związane z ogólnymi postanowieniami umownymi, stronami kontraktu, procedurami fazy wykonawczej, wynagrod ...

 • Bezpieczeństwo w umowach budowlanych komentarz, kodeks

  Bezpieczeństwo w umowach budowlanych

  Kuliński M.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zaletą książki jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji 49 wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz 53 akty prawne związane z tematyką umów budowlanych. Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym ...

Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski