Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski

 •  
 • Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego komentarz, kodeks

  Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego

  Szafrański Dariusz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz zawiera w swojej treści bardzo dużo przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Pragmatyzm tego podejścia uzupełniono o podstawowe orzecznictwo sądowe, dotyczące zasad wyrażonych w rozporządzeniu oraz wybraną literaturę przedmiotu z tego zakresu. Prezentowany komentarz został przygotowany przez zesp ...

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 2015 Twoje prawo komentarz, kodeks

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 2015 Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 15.10.2014 rok. Książka ustawa o gospodarce zawiera 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, ...

 • Prawo budowlane 2013 Flisek Twoje prawo komentarz, kodeks

  Prawo budowlane 2013 Flisek Twoje prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 09.2013 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Prawa budowlanego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. ...

 • Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane komentarz, kodeks

  Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

  Zagrobelny Krzysztof

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuj ...

 • Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym komentarz, kodeks

  Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

  Latos Bartłomiej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.Prace budowlane w urzędzie. Dowiesz się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego u ...

 • Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski komentarz, kodeks

  Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski

  Hubert I.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla prawników zajmujących się problematyka urbanistyki i architektury, urbanistów oraz wszystkich zainteresowanych urban studies, w tym socjologia miasta. W opracowaniu przedstawiono: - idee zorganizowania przestrzeni i ich konfrontacje z rzeczywistością - w kategoriach abstrakcyjnych ("miasto idealne") i prakty ...

 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego komentarz, kodeks

  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

  Dorska-Havaris

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce wyjaśniono, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Autorka analizuje ponadto zakres ochrony inwestora w przypadku stwierdzenia wad w odebranej budowie, regulowany przepisami o rękojmi za wady oraz udzieloną przez wykonawcę gwaran ...

 • Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów komentarz, kodeks

  Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów

  Gdesza, Trembecka

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Zamiarem Autorów była próba przedstawienia w sposób w miarę możliwości kompleksowy całokształtu zagadnień dotyczących publicznego prawa nieruchomości. Motywem przewodnim opracowania jest analiza wpływu publicznoprawnych regulacji na czynności cywilnoprawne dotyczące nieruchomości. W pewnym sensie jest to próba p ...

 • Prawo budowlane Stan prawny 29.05.2013 rok Przepisy komentarz, kodeks

  Prawo budowlane Stan prawny 29.05.2013 rok Przepisy

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Książka przeznaczo ...

Prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski