501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej Ćwiczenia

Anna Brzezińska Rawa, Justyna Goździewicz,
Wydawnictwo TNOiK
Isbn 9788372852886
Wydanie 2/2011
Stron 83
Cena: 14.95
WysyłkaZakupy

Opracowanie stanowi materiał pomocniczy do ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej, odbywających się na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku administracja. Opracowanie składa się z sześciu bloków. Blok I. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Blok II. Decyzja o warunkach zabudowy. Blok III. Organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego. Blok IV. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Blok V. Proces budowy. Samowola budowlana. Katastrofa budowlana. Blok VI. Drogi publiczne.
Polecam Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej Ćwiczenia