501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Zając Agata

Mróz Teresa,

Wolters Kluwer Polska


Isbn 9788381078382 | Wydanie 3/2017 | Stron 460

Cena: 69.20

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. kazusy obejmują m.in. problematykę:
- zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych,
- składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności czynności prawnych,
- działania pełnomocnika,
- przedawnienia roszczeń,
- ochrony własności i posiadania,
- nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebności i zastawu.

Księgarnia prawnicza poleca Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy