501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo karne 2016 kodeks

Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego
Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego
Książka Zawłosckiego jest bogato udokumentowana poglądami prezentowanymi w omawianych kw
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym
Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nu
Przepisy 2016 Zbiór karny
Przepisy 2016 Zbiór karny
Obszerny, ale jednocześnie wygodny w użyciu zbiór przepisów prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Najnowszy
Przewodnik po prawie karnym
Przewodnik po prawie karnym
Książka jest przeznaczona dla studentów, aplikantów oraz praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Podr
Kazirodztwo Mozgawa
Kazirodztwo Mozgawa
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów) or
Prawo karne studia prawnicze
Prawo karne studia prawnicze
Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego prze
Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza
Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza
Niniejsze opracowanie to wieloautorska publikacja teoretyków i praktyków zajmujących się d
Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Podręcznik z prawa karnego w sposób zwięzły, a zarazem przystępny przedstawia najważniejsze zagadnienia
Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa
Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa
Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład pr
Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck
W podręczniku z Prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiot