501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

Zofia Sienkiewicz, Jacek Giezek, Podręcznik prawo,

Wolters Kluwer Polska


Isbn 9788381077408 | Wydanie 7/2017 | Stron 812

Cena: 60.83 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

W podręczniku Prawo karne materialne. część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Przejrzysty układ opracowania ułatwia zrozumienie obowiązujących rozwiązań ustawowych w kontekście poprzednich kodeksów karnych, a obszerne nawiązanie do orzecznictwa pozwala wyjaśnić problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa karnego.

W siódmym wydaniu publikacji Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna uwzględniono wszystkie dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego, w tym najistotniejsze nowele z 23.03.2017 r. obejmujące w szczególności zmiany w systemie środków karnych, przepadku i środków kompensacyjnych, a także w zakresie regulacji niektórych przestępstw m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko rodzinie i opiece. Ponadto zamieszczono w większym niż dotychczas zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, które w ostatnich latach znacząco wpłynęły na prawo karne materialne.

Adresaci:
Książka Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich, a także do praktyków.
Księgarnia prawnicza poleca Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna