501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo karne w pigułce

Prawo w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381287630 | Wydanie 6/2018 | Stron 240

Cena: 25.99 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

W książce z prawa karnego uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawa karnego:

zasady odpowiedzialności karnej,
klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym,
struktura przestępstwa,
formy popełnienia przestępstwa,
formy zjawiskowe i stadialne,
zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw
kara i zbieg kar,
przestępstwo ciągłe,
czynności współukarane
wyłączenie odpowiedzialności karnej (warunki),
kary i środki karne,
sądowy wymiar kary i środków karnych – zasady,
nadzwyczajne złagodzenie kary oraz odstąpienie od jej wymierzenia,
powrót do przestępstwa,
poddanie sprawcy próbie,
kara łączna,
środki zabezpieczające,
przedawnienie i zatarcie skazania,
część szczególna kodeksu karnego.
Prawa wykroczeń:

podstawowe pojęcia,
zasady i warunki odpowiedzialności,
czas i miejsce popełnienia wykroczenia,
umyślność i nieumyślność,
wyłączenie odpowiedzialności,
zbieg przepisów i wykroczeń,
odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe,
kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru,
nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania,
warunkowe zawieszenie kary aresztu oraz przedawnienie,
zatarcie ukarania,
część szczególna Kodeksu wykroczeń.
Prawa karnego skarbowego:

objaśnienie podstawowych pojęć,
przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
zaniechanie ukarania sprawcy – czynny żal, korekta deklaracji podatkowej, poddanie się odpowiedzialności, orzeczenie zezwalające, odstąpienie od wymierzenia kary.
Księgarnia prawnicza poleca Prawo karne w pigułce