501788771
kontakt@bookslandia.pl

Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe poradnik wzory dokumentów

57 problemów zarządzania oświatą
57 problemów zarządzania oświatą
Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r
Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza koniecznoś
Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawod
Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja
Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe
Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a tak
Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publiczne
Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzając
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświa
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświ
Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe
Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe
Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przep
Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wra

Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe poradnik wzory dokumentów