501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz 2019 Izdebski Zieliński

Hubert Izdebski

Jan Michał Zieliński, Komentarze praktyczne,

Wolters Kluwer Polska


Isbn 9788381603218 | Wydanie 1/2019 | Stron 704

Cena: 112.31 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.:

nowe zasady finansowania uczelni,
powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej
reguły funkcjonowania szkół doktorskich,
nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.

Obecnie obowiązująca regulacja zastępuje cztery dotychczasowe ustawy:

Prawo o szkolnictwie wyższym,
o stopniach naukowych i tytule naukowym,
o zasadach finansowania nauki oraz
o pożyczkach i kredytach studenckich.

Komentarz omawia również w szerokim stopniu ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyciąg z tego aktu, zawierający przepisy przejściowe i dostosowujące, został zamieszczony w publikacji.
Księgarnia prawnicza poleca Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz 2019 Izdebski Zieliński