501788771
kontakt@bookslandia.pl

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko komentarze, podręczniki

Proces inwestycyjno budowlany
Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadcze
Ochrona środowiska Zarys wykładu
Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski
To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowe
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobi
Prawo o odpadach wybrane problemy
Prawo o odpadach wybrane problemy
Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza
Prawo ochrony środowiska 2017 Beck
Prawo ochrony środowiska 2019 Beck
Zbiór aktualnych aktów prawnych z prawa ochrony środowiska, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowad
Sprawozdania o odpadach komunalnych
Sprawozdania o odpadach komunalnych
Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało
Prawo ochrony środowiska podręcznik
Prawo ochrony środowiska 2019 Twoje prawo
Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie:1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o
Ochrona środowiska w firmie
Ochrona środowiska w firmie
Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Pra
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwesty
Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodn
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Zmiany przepisów od 1 lipca 2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selekty
Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach
Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach
Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko komentarze, podręczniki