501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo ochrony środowiska Górski Kompleksowe przedstawienie regulacji prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

Marek Górski

Podręcznik prawo,

Wolters Kluwer Polska


Isbn 9788381246255 | Wydanie 3/2018 | Stron 838

Cena: 62.63 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a także prawników praktyków działających w instytucjach i firmach związanych z ochroną środowiska. Współautorem oraz redaktorem całości jest prof. Marek Górski, autor blisko dwustu publikacji z zakresu głównie prawa ochrony środowiska, w tym komentarzy do ustaw (m.in. ustawy – Prawo ochrony środowiska), opinii do projektów aktów legislacyjnych; członek różnego rodzaju organów konsultacyjnych i doradczych, m.in. Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.
Kompleksowe przedstawienie regulacji prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska uwzględnia przepisy prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego, w tym m.in.:
- nową ustawę – Prawo wodne z 2017 r.;
- nową ustawę – Prawo przedsiębiorców z 2018 r.

Podręcznik podzielono na dwie części. Omówiona problematyka dotyczy m.in.:
- w części pierwszej – zasad ogólnych ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów ochrony środowiska, odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku;
- w części drugiej – poszczególnych komponentów środowiska, sposobów oddziaływania na środowisko (prawo emisyjne – ochrona przed zanieczyszczeniem, łącznie z systemem pozwoleń emisyjnych, gospodarowanie odpadami, ochrona wód, ochrona przyrody i jej zasobów, regulacje rolno-środowiskowe).

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz innych kierunków związanych z ochroną środowiska; przydatny będzie również specjalistom zainteresowanym szeroko rozumianą problematyką prawnej ochrony środowiska.
Księgarnia prawnicza poleca Prawo ochrony środowiska Górski