501788771
kontakt@bookslandia.pl

Książki z prawa pracy na 2019 rok - Meritum, pisma, umowy z prawa pracy

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy stan prawny 7 stycznia 2019 roku
Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielo
Prawo pracy
Prawo pracy dla HR Praktyczny przewodnik
Każdy HR - owiec musi mieć narzędzia do pracy. To, które dajemy pomoże mu poradzić sobie z problemami
Meritum Prawo pracy 2019
Meritum Prawo pracy 2019 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2019 rok
Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wied
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miej
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmu
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, k
Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania
Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania
Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej
Zbiorowe prawo zatrudnienia
Zbiorowe prawo zatrudnienia
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak równ
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudnia
MERITUM Prawo pracy 2018
Meritum Prawo pracy 2019 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2019 rok
Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wied
System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze
System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze
Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W
ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ SZKODA NA MIENIU I OSOBIE
ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ SZKODA NA MIENIU I OSOBIE
Praca ma na celu omówienie tych zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej, któr

Polecamy książki z prawa pracy. Znajdziesz w nich zasady stosowania przepisów w praktyce, kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.