501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo rodzinne i opiekuńcze Beck - Gromek Smyczyński Andrzejewski

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników
Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników
Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.
Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych
Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych
Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sp
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące
Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo kazusy
Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo kazusy
Książka z prawa rodzinnego i opiekuńczego jest szczególnie polecana aplikantom odbywaj
Administracyjnoprawna ochrona dziecka
Administracyjnoprawna ochrona dziecka
Prawo do życia i ochrony zdrowia jest elementarnym prawem człowieka, uznanym i chronionym zarówno w prawie
Prawo rodzinne Ignatowicz Nazar
Prawo rodzinne Ignatowicz Nazar
W książce z prawa rodzinnego zostały uwzględnione wszystkie dotychczasowe nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiek
Prawo rodzinne Strzebinczyk
Prawo rodzinne Strzebinczyk
W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinne
Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski
Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski
Skrypty Becka prezentują obszerną i doniosłą merytorycznie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńcz
Prawo rodzinne Zarys wykładu
Prawo rodzinne Zarys wykładu
Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i
Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę podstawowych zagadnień prawa rodzinnego. Zaprezentowano
Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
Problematyka powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakres

Prawo rodzinne i opiekuńcze Beck - Gromek Smyczyński Andrzejewski Najnowsze podręczniki prawnicze wyd. Beck z prawa rodzinnego i opiekuńczego na 2019 rok. W książkach zamieszczono nowelizacje

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

dotyczącą zawarcia i unieważnienia małżeństwa, ustrojów majątkowych małżeńskich, władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli. Podręczniki prawnicze dla studentów wydziałów prawa i aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami rodzinnymi, wymagającymi interwencji prawnej na drodze postępowania sądowego