501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo upadłościowe naprawcze restrukturyzacyjne komentarze na 2019 rok

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sąd
Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz
W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie k
Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz
Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją pro
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. A
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zwi
Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upa
Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejs
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zwi

Prawo upadłościowe komentarze 2019. Komentarze i książki do prawa upadłościowego na 2019 rok wyd. Beck. Komentarze o skutkach ogłoszenia upadłości, zasadach umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną, postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, zabezpieczeniach majątku dłużnika, zgłoszeniu i umorzeniu wierzytelności, likwidacją masy upadłości, zakresie międzynarodowego postępowania upadłościowego.