Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 rok

 •  
 • Leksykon prawa zamówień publicznych Powałowski komentarz, kodeks, 2014

  Leksykon prawa zamówień publicznych Powałowski

  Powałowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Formuła 100 podstawowych pojęć nie pozwala wprawdzie na pełne zaprezentowanie problematyki zamówień publicznych, umożliwia ona jednak przedstawienie podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych z tego zakresu w kontekście prawa materialnego i formalnego, a to w taki sposób, by każdy zainteresowany mógł pozyskać ni ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

  Granecki

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Granecki bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadn ...

 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych komentarz, kodeks, 2014

  Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

  Puchacz Krzysztof

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Nowe przepisy obowiązujące od 27 grudnia 2013 roku obowiązek sporządzenia sprawozdania dotyczy teraz wszystkie jednostki budżetowe. Zamówieniem publicznym podlegającym wykazaniu w sprawozdaniu jest każda umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane be ...

 • Przetargi na roboty budowlane komentarz, kodeks, 2014

  Przetargi na roboty budowlane

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane z uwzględnieniem nowelizacji ustawy obowiązującej od 20.2.2013 r. Poparto je licznymi praktycznymi przykładami, orzecznictwem KIO i sądów powszechnych, a także wzorami dokumentów. Do książki doł ...

 • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach komentarz, kodeks, 2014

  Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach

  Przetargi publiczne

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka stanowi pomoc dla osób udzielających zamówień publicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, tak aby uniknęły zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu. W opracowaniu poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak:- Kto i w jakich przypadkach, poza kier ...

 • Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych komentarz, kodeks, 2014

  Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych

  Pieróg Jerzy

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jeden z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia prawidłowe przygotowanie postępowania o zamówienie oraz właściwą ocenę ofert. Zmi ...

 • Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce komentarz, kodeks, 2014

  Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce

  Gawrońska-Baran

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka ma charakter praktyczny. Obejmuje więc swym zakresem nie tylko informacje teoretyczne, ale także przykłady zastosowania przepisów w praktyce i porady autorki – doświadczonego praktyka. Cennym uzupełnieniem publikacji są liczne wzory dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw gotowych do wykorzystania w codzien ...

 • Zamówienia podprogowe w praktyce komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia podprogowe w praktyce

  Szyszkowski Arkadiusz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka dla praktyków udzielania zamówień publicznych, a więc kierowników zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji postępowań, pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, które często muszą uzasadniać swoje decyzje wobec r ...

 • Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne komentarz, kodeks, 2014

  Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne

  Olgierd Lissowski

  Rok wydania 2009
  Wydawnictwo Wydawnictwo Target
  Temat pracy dotyczy (...) zarządzania publicznego obejmującego rozległe obszary współczesnego życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego w kraju i na świecie. Jest to stosunkowo młoda dziedzina zarządzania, nabierająca coraz większego znaczenia w ramach poszczególnych krajów, a zwłaszcza w ramach Unii Europejski ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 rok