Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 rok

 •  
 • Leksykon prawa zamówień publicznych Powałowski komentarz, kodeks

  Leksykon prawa zamówień publicznych Powałowski

  Powałowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Formuła 100 podstawowych pojęć nie pozwala wprawdzie na pełne zaprezentowanie problematyki zamówień publicznych, umożliwia ona jednak przedstawienie podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych z tego zakresu w kontekście prawa materialnego i formalnego, a to w taki sposób, by każdy zainteresowany mógł pozyskać ni ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

  Granecki

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Granecki bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadn ...

 • Przetargi na roboty budowlane komentarz, kodeks

  Przetargi na roboty budowlane

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane z uwzględnieniem nowelizacji ustawy obowiązującej od 20.2.2013 r. Poparto je licznymi praktycznymi przykładami, orzecznictwem KIO i sądów powszechnych, a także wzorami dokumentów. Do książki doł ...

 • Zamówienia podprogowe w praktyce komentarz, kodeks

  Zamówienia podprogowe w praktyce

  Szyszkowski Arkadiusz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka dla praktyków udzielania zamówień publicznych, a więc kierowników zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji postępowań, pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, które często muszą uzasadniać swoje decyzje wobec r ...

 • Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne komentarz, kodeks

  Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne

  Olgierd Lissowski

  Rok wydania 2009
  Wydawnictwo Wydawnictwo Target
  Temat pracy dotyczy (...) zarządzania publicznego obejmującego rozległe obszary współczesnego życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego w kraju i na świecie. Jest to stosunkowo młoda dziedzina zarządzania, nabierająca coraz większego znaczenia w ramach poszczególnych krajów, a zwłaszcza w ramach Unii Europejski ...

 • Zamówienia publiczne na dostawy i usługi komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne na dostawy i usługi

  Wiktorowski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Atutem książki są liczne przykłady i praktyczne wskazówki na temat najczęściej prowadzonych postępowań na dostawy i usługi, zamówień na: promocję projektu, tłumaczenia, obsługę bankową czy dostawę paliw. W Polsce zamawiający najczęściej przeprowadzają postępowania na wykonanie określonej usługi lub dosta ...

 • Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach uijnych komentarz, kodeks

  Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach uijnych

  Karwatowicz, Zawiślańska

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest jednak wadliwie, a ich adresaci – ze względu na brak wiedzy i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie ...

 • Zamówienia publiczne Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

  Puchacz K.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce przedstawiono problematykę związaną z zamówieniami publicznymi w jednostkach oświatowych. Publikacja zawiera kilkadziesiąt szczegółowo przeanalizowanych kazusów z zakresu zamówień publicznych, co pozwala traktować ją jako narzędzie codziennej pracy kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się ...

 • Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem

  Czech K.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  20 lutego 2013 zmieniła się nie tylko ustawa Prawo zamówień publicznych. Pojawiły się także nowe rozporządzenia wykonawcze! Bez względu na wszystko musisz postępować zgodnie z obowiązującym prawem. A każde postępowanie musi być przeprowadzone w zgodzie z nowymi przepisami. Wielu rzeczy musisz nauczyć się od now ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 rok