501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 rok

Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej

Zamówienia publiczne

Guziński M.
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

Zamówienia publiczne

Iwona Ziarniak
Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych

Zamówienia publiczne

Wójcik Paweł
Komisja przetargowa w praktyce

Komisja przetargowa w

Filipek Małgorzata
Prawo zamówień publicznych Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców

Prawo zamówień public

Marta Lamch-Rejowska, Łuk
Przewodnik po zamówieniach publicznych

Przewodnik po zamówie

Olszowska Halina
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Ochrona konkurencji w

Włodzimierz Dzierżanowski
Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Najczęstsze błędy i u

Banasik Paweł
Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych

Pułapki prawa autorsk

Malczewska Agnieszka