Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 rok

 •  
 • Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych komentarz, kodeks

  Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych

  Szyszkowski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Szyszkowski szczegółowo wyjaśnia:- czym skutkuje większa u ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

  Pieróg

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Wydanie 13. zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. Ponadto bazując na tekście jednolitym z 28.5.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, także projektow ...

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane Komentarz Łukaszewicz komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne na roboty budowlane Komentarz Łukaszewicz

  Łukaszewicz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Legis
  Książka wyd. Legis z 2013 roku przygotowana została z myślą o zamawiających udzielających zamówień w zakresie robót budowlanych oraz o wykonawcach ubiegających się o ich uzyskanie. W treści ujęte zostały podstawowe pojęcia dotyczące robót budowlanych, uwzględniając ostatnie zmiany nowelizacyjne w zamówienia ...

 • Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

  Marcjoniak

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów na 2013 rok stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:- tytuł pisma;- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pi ...

 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach

  Mazurek

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla kadry menedżerskiej jednostek ochrony zdrowia (pracowników działów administracyjnych, organizacyjnych i działów zakupów) oraz firm dostarczających urządzenia medyczne i leki. Książka zawiera odpowiedzi na wiele niekiedy trudnych pytań związanych bezpośrednio ze specjalistycznymi elementami systemu och ...

 • Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej

  Guziński M.

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Kolonia Limited - Wrocław
  Zamówienia publiczne rozumiane jako umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, regulowane są ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a także ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz przep ...

 • The Public Procurement Law and related Acts. Prawo zamówień publicznych komentarz, kodeks

  The Public Procurement Law and related Acts. Prawo zamówień publicznych

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie i pod rożnymi kątami weryfikowany przez osoby władające danym językiem jako jęz ...

 • Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

  Iwona Ziarniak

  Rok wydania 2009
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Dokonywanie zakupów na dostawy i usługi informatyczne, przy zawrotnym tempie zmian na rynku IT, sprawia wiele problemów prawnych. Książka przedstawia jak sprawnie przeprowadzić tego typu postępowania przetargowe.Publikacja zamówienia publiczne ma pomóc skutecznie i prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowania ...

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych komentarz, kodeks

  Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych

  Wójcik Paweł

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka przeznaczona jest w szczególności dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w szkołach wyższych i instytutach badawczych oraz osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych, dokonywanych zwłaszcza w ramach działań instytucji pośredniczących.W publikacji tej kompleksowo omówiono zagadni ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 rok