Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 rok

 •  
 • Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach uijnych komentarz, kodeks, 2014

  Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach uijnych

  Karwatowicz, Zawiślańska

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest jednak wadliwie, a ich adresaci – ze względu na brak wiedzy i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie ...

 • Zamówienia publiczne Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

  Puchacz K.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce przedstawiono problematykę związaną z zamówieniami publicznymi w jednostkach oświatowych. Publikacja zawiera kilkadziesiąt szczegółowo przeanalizowanych kazusów z zakresu zamówień publicznych, co pozwala traktować ją jako narzędzie codziennej pracy kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się ...

 • Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem

  Czech K.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  20 lutego 2013 zmieniła się nie tylko ustawa Prawo zamówień publicznych. Pojawiły się także nowe rozporządzenia wykonawcze! Bez względu na wszystko musisz postępować zgodnie z obowiązującym prawem. A każde postępowanie musi być przeprowadzone w zgodzie z nowymi przepisami. Wielu rzeczy musisz nauczyć się od now ...

 • Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych komentarz, kodeks, 2014

  Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych

  Szyszkowski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Szyszkowski szczegółowo wyjaśnia:- czym skutkuje większa u ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

  Pieróg

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Wydanie 13. zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. Ponadto bazując na tekście jednolitym z 28.5.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, także projektow ...

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane Komentarz Łukaszewicz komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne na roboty budowlane Komentarz Łukaszewicz

  Łukaszewicz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Legis
  Książka wyd. Legis z 2013 roku przygotowana została z myślą o zamawiających udzielających zamówień w zakresie robót budowlanych oraz o wykonawcach ubiegających się o ich uzyskanie. W treści ujęte zostały podstawowe pojęcia dotyczące robót budowlanych, uwzględniając ostatnie zmiany nowelizacyjne w zamówienia ...

 • Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

  Marcjoniak

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów na 2013 rok stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:- tytuł pisma;- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pi ...

 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach

  Mazurek

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla kadry menedżerskiej jednostek ochrony zdrowia (pracowników działów administracyjnych, organizacyjnych i działów zakupów) oraz firm dostarczających urządzenia medyczne i leki. Książka zawiera odpowiedzi na wiele niekiedy trudnych pytań związanych bezpośrednio ze specjalistycznymi elementami systemu och ...

 • Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej

  Guziński M.

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Kolonia Limited - Wrocław
  Zamówienia publiczne rozumiane jako umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, regulowane są ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a także ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz przep ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 rok