Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex

 •  
 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

  Paweł Granecki

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych ...

 • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu komentarz, kodeks, 2014

  Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

  Chłopecki, Dyl

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego. Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wielu lat osobami zawodowo czyn ...

 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom komentarz, kodeks, 2014

  Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom

  Grabowska-Szweicer, Mazurek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Dzięki książce zamawiający dowiedzą się, o czym warto pamiętać podczas eliminowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy znajdą natomiast liczne wskazówki, jak uniknąć wykluczenia lub skutecznie odwołać się od takiej decyzji. Na podstawie praktycznych przykładów wyja ...

 • Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 10.07.2014 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną praw ...

 • Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

  Kowalczyk

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w ...

 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

  Banasik

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce opisano proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane również takie, które nie zostały ujęte w zamówieniu podstawowym. Czytelnik dowie się, jak oszacować wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego i czy jego udzielenie zawsze wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy. P ...

 • Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym komentarz, kodeks, 2014

  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym

  Puchacz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – z 14.000 euro do poziomu 30.000 euro. Wyłączenie obszernej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania kodeksów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podejmować do ich udz ...

 • Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014

  Szyszkowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W przypadku zamówień podprogowych nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, podlegają one jednak obowiązkowi sprawozdawczości powinno się wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych ponosi kierownik zamaw ...

 • Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Szyszkowski komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Szyszkowski

  Szyszkowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny maj 2014 r. Lektura ułatwi właściwą interpretację artykułów wprowadzonych nowelizacjami podwykonawczą i progową oraz działanie na rynku zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Książka zawiera: - najważniejsze zagadnienia po zmianach - tekst ustawy i aktów wykonawczych - wybrane orze ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex