Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex

 •  
 • Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

  Nowicki, Bazan

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Pierwsze wydanie obszernego i kompleksowego komentarza zawierającego orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów okręgowych i sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz ...

 • Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami

  Sobczuk Elżbieta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych. Miesięcznik Przetargi Publiczne jako pierwszy przygotował praktyczne wydanie ujednoliconego tekstu ustawy pzp. Uwzględniono w nim wszystkie zmiany i rozporządzenia. Wśród nich na uwagę zasługują zwłaszcza nowe przepisy dotyczące podwy ...

 • Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 15.01.2014 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną praw ...

 • Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów komentarz, kodeks, 2014

  Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów

  Jendra Mariusz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Zgodnie z obowiązującym regulacjami prawnymi, każda placówka medyczna musi wdrożyć system elektronicznej wymiany dokumentów medycznych, a tym samym pojawi się nowe, realne źródło zagrożenia dla przetwarzanych w placówkach medycznych elektronicznych danych osobowych i medycznych. Menedżerowie, aby dobrze zabezpiecz ...

 • Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą komentarz, kodeks, 2014

  Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

  Skóra, Perkowska, Saja

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zamówie ...

 • Zamówienia publiczne w 3 krokach komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne w 3 krokach

  Saja-Żwirkowska

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książka skupia się nie tylko na definicjach, ale przede wszystkim podaje praktyczne przykłady, które ilustrują różne sposoby postępowania w ramach zamówień publicznych. Oparcie książki na studiach przypadku daje możliwość poczucia jak w rzeczywistości może wyglądać praca specjalisty. Z jakimi problemami się ...

 • Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych komentarz, kodeks, 2014

  Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych

  Grabowska-Szweicer, Mazurek, Ziarniak, Michałowska

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce szczegółowo opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych. Autorzy wyjaśniają zasady prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych oraz korzystania z dynamicznego systemu zakupów. Tłumaczą również, jak skutecznie stosować pozostałe narzędzia elektroniczne, na pr ...

 • Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą komentarz, kodeks, 2014

  Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

  Skóra Małgorzata, Perkowska Dominika, Saja-Żwirkowska Klaudyna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zam ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

  Granecki

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Granecki bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadn ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex