Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 Pieróg, Beck, Lex

 •  
 • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu komentarz, kodeks

  Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

  Chłopecki, Dyl

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego. Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wielu lat osobami zawodowo czyn ...

 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom komentarz, kodeks

  Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom

  Grabowska-Szweicer, Mazurek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Dzięki książce zamawiający dowiedzą się, o czym warto pamiętać podczas eliminowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy znajdą natomiast liczne wskazówki, jak uniknąć wykluczenia lub skutecznie odwołać się od takiej decyzji. Na podstawie praktycznych przykładów wyja ...

 • Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 10.07.2014 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną praw ...

 • Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Szyszkowski komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Szyszkowski

  Szyszkowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny maj 2014 r. Książka ułatwi właściwą interpretację artykułów wprowadzonych nowelizacjami podwykonawczą i progową również funkcja na rynku zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Pozycja bibliograficzna zawiera: - najważniejsze tematyka po zmianach - tekst ustawy i aktów wykonawczych ...

 • Prawo zamówień publicznych Prawo w praktyce komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych Prawo w praktyce

  Lechna, Prigan

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Na przykładzie obrazowych kazusów szczegółowo omówiono sytuację podmiotową wykonawców. Wyjaśniono wątpliwości powstające w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie wykonawcy lub utraty bytu prawnego przez podmiot uczestniczący w postępowaniu. Opisano szczególną sytuację konsorcjum jako wykonawcy oraz kw ...

 • Zakupy do 30 tys euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 komentarz, kodeks

  Zakupy do 30 tys euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014

  Hryc-Ląd Agata, Skóra Małgorzata

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Swoisty przewodnik święty nowym progom występującym w zamówieniach publicznych. Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej omówione zostały wszystkie aspekty dotyczące zakupów poniżej 30.000 euro, zaś ilość druga poświęcona jest zamówieniom w procedurze krajowej i unijnej. Prawidłowe oszacowanie wa ...

 • Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek komentarz, kodeks

  Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 15.05.2014 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną praw ...

 • Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą komentarz, kodeks

  Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

  Skóra, Perkowska, Saja

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zamówie ...

 • Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą komentarz, kodeks

  Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

  Skóra Małgorzata, Perkowska Dominika, Saja-Żwirkowska Klaudyna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zam ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 Pieróg, Beck, Lex