Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex

 •  
 • Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W dniu 19 października 2014 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja Pzp. Zmiany dotyczą: Wprowadzono ułatwienia udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej od progów unijnych Przesłanek wykluczenia wykonawcy – Uchyleniu uległy dwie obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy wymien ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 roku komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 roku

  Puchacz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 1232). Komentarz obejmuje: - szczegółowe omówienie każdego ze znowelizowanych przepisów z podanymi przykłada ...

 • Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami

  Płatkowska, Kocielski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Niniejsza publikacja zawiera wzory pism obejmujące typowe – zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców – czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w treści zawarte są praktyczne uwagi dotyczące wskazanych we wzorach instytucji prawnych, wzbog ...

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

  Paweł Granecki

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych ...

 • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu komentarz, kodeks, 2014

  Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

  Chłopecki, Dyl

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego. Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wielu lat osobami zawodowo czyn ...

 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom komentarz, kodeks, 2014

  Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom

  Grabowska-Szweicer, Mazurek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Dzięki książce zamawiający dowiedzą się, o czym warto pamiętać podczas eliminowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy znajdą natomiast liczne wskazówki, jak uniknąć wykluczenia lub skutecznie odwołać się od takiej decyzji. Na podstawie praktycznych przykładów wyja ...

 • Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo komentarz, kodeks, 2014

  Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 10.07.2014 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną praw ...

 • Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

  Kowalczyk

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w ...

 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane komentarz, kodeks, 2014

  Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

  Banasik

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce opisano proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane również takie, które nie zostały ujęte w zamówieniu podstawowym. Czytelnik dowie się, jak oszacować wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego i czy jego udzielenie zawsze wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy. P ...

Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex