501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo zamówień publicznych komentarz 2015 Pieróg, Beck, Lex

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Ustawa o ofercie publ

Chłopecki, Dyl
Wykluczenie wykonawcy z postępowania Presscom

Wykluczenie wykonawcy

Grabowska-Szweicer, Mazur
Prawo zamówień publicznych Prawo w praktyce

Prawo zamówień public

Lechna, Prigan
Zakupy do 30 tys euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014

Zakupy do 30 tys euro

Hryc-Ląd Agata, Skóra Mał
Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

Podwykonawca prawa ob

Skóra, Perkowska, Saja
Podwykonawca prawa obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

Podwykonawca prawa ob

Skóra Małgorzata, Perkows
Prawo zamówień publicznych z komentarzem

Prawo zamówień public

Mazur-Bradowska
Prawo zamówień publicznych wybrane orzeczenia

Prawo zamówień public

Mazur-Brodawska
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Komentarz

Ustawa o spłacie niek

Duma, Gibbons
    1
  • 2