501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek

Praxis,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381289573 | Wydanie 2/2019 | Stron 1964

Cena: 316.15 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Praxis. prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz unormowań międzynarodowych zawartych w prawie prywatnym międzynarodowym i ustawie o umowach międzynarodowych. Ponadto w książce omówiono także prawo procesowe przydatne podczas spraw związanych ze zobowiązaniami rodzinnymi.
Księgarnia prawnicza poleca Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników