Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych 2014

 • Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych komentarz, kodeks

  Rup Wojciech

  Wydawnictwo ODDK

  Cena na okładce 189 zł.
  Podatku Vat 5% Nasza Cena 142.66 zł.

  Isbn 978-83-7804-225-9
  Rok wydania 2014
  Wydanie 4 Stron
   
  Księgarnia Prawnicza książka Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych wydawnictwa Wydawnictwo ODDK autorstwa Rup Wojciech. Najnowsze wydanie uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opisu związków sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi. Te nowe komentarze dotyczą odniesień i porównań sprawozdań finansowych do przepisów i zasad rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, poz. 247).
  Autor, doświadczony praktyk omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie).
  Szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji.
  Omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.

  Szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.
  Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pożyteczne było również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych. Polecamy Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych