Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach 2014

 • Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach komentarz, kodeks, 2014

  Gąsiorek

  Wydawnictwo Presscom

  Cena na okładce 119 zł.
  Podatku Vat 5% Nasza Cena 94.25 zł.

  Isbn 978-83-64512-03-2
  Rok wydania 2014
  Wydanie 1 Stron
   
  Księgarnia Prawnicza książka Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach wydawnictwa Wydawnictwo Presscom autorstwa Gąsiorek. Dzięki książce pracownicy działów finansowo-księgowych i kierownicy jednostek dowiedzą się wszystkiego o sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań. Zrozumieją nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości i przygotują się na dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzonych zmian.
  Publikacja wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych, w tym m.in.:
  - W jakich terminach i z jaką częstotliwością należy sporządzać sprawozdania;
  - Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań;
  - Jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań;
  - Jakie sprawozdania można przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej;
  - Czy sprawozdania przekazane elektronicznie trzeba drukować i archiwizować;
  - Kiedy i jak należy dokonać korekty sporządzonych sprawozdań. Polecamy Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach