Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki 2014

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki komentarz, kodeks, 2014

  Paweł Granecki

  Wydawnictwo C.H.Beck

  Cena na okładce 249 zł.
  Podatku Vat 5% Nasza Cena 198.00 zł.

  Isbn 978-83-255-6355-4
  Rok wydania 2014
  Wydanie 4 Stron
   
  Księgarnia Prawnicza książka Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck autorstwa Paweł Granecki. Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.
  Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.
  Granecki bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z komentarza jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Komentarz zawiera ponadto wzory dostępnych online oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W komentarzu uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.
  Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:
  - 1) ustawy z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473), która zawiera m.in. zmiany dotyczące:
  - pojęcia umowy o podwykonawstwo,
  - informacji zawartych w specyfikacji,
  - podwykonawców (wskazanie, zakres),
  - zamówień z wolnej ręki (przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania),
  - umów w sprawach zamówień publicznych (zapłaty wynagrodzenia i jego terminu, bezpośredniej zapłaty, umowy o roboty budowlane),
  - udzielania zaliczek;

  2) ustawy z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1047), która przewiduje, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą stosowane do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  - zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
  - wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
  - zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  - przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy;

  3) ustawy z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), która określa:
  - możliwości odstąpienia przez zamawiającego od przepisów określonych w ustawie;
  - rodzaje działalności wyłączające stosowanie ustawy;

  4) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Sejm RP VII kadencji, Druk sejmowy Nr 1638), doprecyzowujący wyłączenie stosowania ustawy, okoliczności udzielenia zamówienia oraz unieważnienie postępowania o udzielenie oferty.
  Stan prawny 01.06.2014 rok. Polecamy Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki