501788771
kontakt@bookslandia.pl

Przedsiębiorczość

Moczydłowska Joanna

Pacewicz Izabela,

Fosze


Isbn 9788388845833 | Wydanie 1/2017 | Stron 104

Cena: 16.38

Głównym adresatem niniejszej publikacji jako podręcznika są studenci szkół wyższych, nauczyciele przedmiotu przedsiębiorczość i ci, którzy dopiero zamierzają w sposób profesjonalny prowadzić działalność gospodarczą. Społeczność wymienionych grup winna zrozumieć istotę przedsiębiorczości wszechstronnie. Sposób prezentacji idei związanych z przedsiębiorczością w oparciu o poprawność naukową, wartościowe i syntetyczne wywody oraz jasny, zrozumiały i przekonujący język to cenne walory publikacji świadczące o jej przydatności dla potrzeb dydaktycznych.
Księgarnia prawnicza poleca Przedsiębiorczość