Raje podatkowe a unikanie opodatkowania

 • Raje podatkowe a unikanie opodatkowania komentarz, kodeks

  Tomasz Lipowski

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Nasza Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Podatki 2013 Legis
  Isbn 83-7387-556-5
  Rok wydania 2004
  Wydanie 1 Stron 317
   

  Księgarnia Prawnicza Bookslandia - Problem wykorzystywania rajów podatkowych do redukcji obciążeń podatkowych jest obecnie bardzo aktualny, także ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Książka poświęcona jest przede wszystkim związkowi pomiędzy unikaniem opodatkowania a istnieniem rajów podatkowych. W publikacji przedstawiony został problem kontestowania władzy podatkowej, z uwzględnieniem jego aspektów ekonomicznych i psychologicznych. Omówione zostały zjawiska unikania opodatkowania i uchylania się od podatków. Szczególną uwagę poświęcono problemowi występowania rajów podatkowych, który powiązany jest z międzynarodową konkurencją podatkową. Książka porusza również zagadnienia zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi, także samej istoty umów podatkowych i zjawiska nabywania korzyści umownych. W dalszej części przedstawiono stanowisko OECD wobec zjawiska szkodliwej konkurencji podatkowej, polskie regulacje antyrajowe wybranych państw.
  Raje podatkowe a unikanie opodatkowania