Raje podatkowe a unikanie opodatkowania

 • Raje podatkowe a unikanie opodatkowania komentarz, kodeks

  Tomasz Lipowski

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Nasza Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Podatki 2013 Legis
  Isbn 83-7387-556-5
  Rok wydania 2004
  Wydanie 1 Stron 317
   

  Problem wykorzystywania rajów podatkowych do redukcji obciążeń podatkowych jest obecnie bardzo aktualny, także ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Książka poświęcona jest przede wszystkim związkowi pomiędzy unikaniem opodatkowania a istnieniem rajów podatkowych. W publikacji przedstawiony został problem kontestowania władzy podatkowej, z uwzględnieniem jego aspektów ekonomicznych i psychologicznych. Omówione zostały zjawiska unikania opodatkowania i uchylania się od podatków. Szczególną uwagę poświęcono problemowi występowania rajów podatkowych, który powiązany jest z międzynarodową konkurencją podatkową. Książka porusza również zagadnienia zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi, także samej istoty umów podatkowych i zjawiska nabywania korzyści umownych. W dalszej części przedstawiono stanowisko OECD wobec zjawiska szkodliwej konkurencji podatkowej, polskie regulacje antyrajowe wybranych państw.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Raje podatkowe a unikanie opodatkowania

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.