501788771
kontakt@bookslandia.pl

Regulamin pracy w szkole

Ciborski Piotr


Wydawnictwo ODDK


Isbn 837426215X | Wydanie 1/2005 | Stron 88

Dostępność: brak

Piotr Ciborski - inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy specjalizujący się w zagadnieniach prawnej ochrony pracy. Autor licznych komentarzy i poradników poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Wynikający z art. 1042 k.p. obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy spoczywa na pracodawcy, czyli także na szkole. W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem, procedurą wejścia w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu. Integralną częścią opracowania jest wzorcowy regulamin (możliwy do wykorzystania i dostosowania do warunków i potrzeb danej placówki oświatowej), zawierający wymagane przez Kodeks pracy komentarz i Kartę Nauczyciela zapisy, szczegółowo określające zasady organizacji i wykonywania pracy w szkole.
Księgarnia prawnicza poleca Regulamin pracy w szkole