Regulamin pracy w szkole

 • Regulamin pracy w szkole komentarz, kodeks

  Piotr Ciborski

  Wydawnictwo ODDK


  Nasza Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna  Isbn 83-7426-215-X
  Rok wydania 2005
  Wydanie 1 Stron 88
   

  Piotr Ciborski - inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy specjalizujący się w zagadnieniach prawnej ochrony pracy. Autor licznych komentarzy i poradników poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Wynikający z art. 1042 k.p. obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy spoczywa na pracodawcy, czyli także na szkole. W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem, procedurą wejścia w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu. Integralną częścią opracowania jest wzorcowy regulamin (możliwy do wykorzystania i dostosowania do warunków i potrzeb danej placówki oświatowej), zawierający wymagane przez Kodeks pracy komentarz Iwulski i Kartę Nauczyciela zapisy, szczegółowo określające zasady organizacji i wykonywania pracy w szkole.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Regulamin pracy w szkole

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.