501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Samorządowe prawo dotacyjne Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego

Ostrowska Anna

Wolters Kluwer


Isbn 9788381245074 | Wydanie 1/2018 | Stron 624

Cena: 113.88 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych takich w jaki sposób np.:
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli,
- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- dotacje dla klubów sportowych,
- dotacje na prace przy zabytkach,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej,
- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych,
- dotacje dla SPZOZ-ów,
- dotacje międzysamorządowe. Przyrost przepisów dotacyjnych, zarówno ustawowych, w jaki sposób i samorządowych, a także obszerne orzecznictwo powoduje, że zarówno praktycy, w jaki sposób i naukowcy często mają trudności w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych w zakresie przepisów dotacyjnych. Publikacja pozwala na poznanie podstawowych konstrukcji samorządowego prawa dotacyjnego, takich jak:
- wykładnia tego prawa,
- odpowiedzialność prawnodotacyjna,
- umowa dotacyjna,
- prawa i obowiązki stron stosunku dotacyjnego,
- standardy samorządowej legislacji dotacyjnej. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie udzielania dotacji oświatowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Księgarnia prawnicza poleca Samorządowe prawo dotacyjne