501788771
kontakt@bookslandia.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe
Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe
Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąp
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. W publikacji zosta
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim do
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwa
Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników
Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki
Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna
Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna
Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki ak
Przekształcenia spółek
Przekształcenia spółek
Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek ha
Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi
Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi
Książka o spółce Komandytowej w pytaniach i odpowiedziach składa się z 400 praktycznych pytań i odpowiedz
Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników
Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników
W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz