501788771
kontakt@bookslandia.pl

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Dyktus Jadwiga

Gaertner Maria, Malik Barbara,

Difin


Isbn 9788380854512 | Wydanie 1/2017 | Stron 228

Cena: 33.35

W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne wskazówki do przeprowadzania analizy finansowej i podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Przedstawiono ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych i jej rolę w procesie decyzyjnym zarządzania spółką oraz scharakteryzowano składniki sprawozdania finansowego stanowiące podstawę analizy finansowej. Dodatkowo zaprezentowano główne etapy analizy sprawozdań finansowych, strukturę i dynamikę wyniku finansowego, rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową. Publikacja przedstawia także zastosowanie analizy finansowej do oceny przedsiębiorstw na przykładzie różnych rodzajów działalności: produkcyjnej, handlowej i usługowej.
Księgarnia prawnicza poleca Sprawozdawczość i analiza finansowa