501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Świadczenia pozapłacowe 2018

Agnieszka Konopacka Kuramochi

Oficyna Prawa Polskiego


Isbn 9788326968570 | Wydanie 1/2017 | Stron 152

Dostępność: brak

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS.
Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące oskładkowania i opodatkowania świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Jest pracą zbiorową ekspertów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych.
Autorzy publikacji przekazują drogocenne wskazówki,odpowiadając m.in. na pytania:
Czy wyjazd integracyjny pracowników można sfinansować z ZFŚS?
Jak rozliczyć świadczenia świąteczne?
Czy ekwiwalent za bilety na dojazd do pracy jest zwolniony ze składek i podatku?
W jaki sposób pracodawca ponosi koszty zakwaterowania pracownika?
Jak opodatkować i oskładkować korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych?
Kiedy należy zmniejszyć ryczałt za używanie przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych?
Które świadczenia musi, a które może zapewnić pracodawca kształcącym się pracownikom?
Czy wartość abonamentu medycznego i szczepień ochronnych podlega składkom i podatkom?
W jaki sposób bezbłędnie rozliczyć świadczenia wypłacone byłym pracownikom — emerytom i rencistom?

Spis treści
Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce

Rozdział 1. Świadczenia z ZFŚS
Nowe zasady tworzenia ZFŚS
Środki funduszu – jakie i dla kogo
Dofinansowanie do wypoczynku
Czy wyjazd integracyjny pracowników firmy można sfinansować z funduszu socjalnego?
Karnety na basen i siłownię
Bilety na imprezy kulturalne
Świadczenia świąteczne od pracodawcy
Świadczenia dla emerytów i rencistów
Bony sfinansowane z funduszu
Bony zakupione ze środków obrotowych firmy
Paczki świąteczne
Imprezy mikołajkowe
Opodatkowanie wybranych świadczeń finansowanych z ZFŚS
Jak prawidłowo rozliczyć świadczenia świąteczne?
Pobyt dzieci w żłobkach
Pomoc finansowa pracodawcy na cele mieszkaniowe pracownika i nie tylko
Świadczenie urlopowe
Kiedy pracodawca musi wypłacić świadczenie?
Czy od wypłacanego świadczenia urlopowego trzeba naliczać składki?
Zatrudnienie w wielu firmach – czy przysługuje kilka świadczeń urlopowych
Czy świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu?
Kiedy świadczenia urlopowe nie będą kosztem dla pracodawcy?

Rozdział 2. Świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, umów o pracę i regulaminów wewnętrznych firmy
Dopłaty do dojazdów do pracy
Czy pracodawca ma obowiązek finansować bilety dla pracowników?
Czy pracodawca może odmówić zakupu biletów dla pracowników?
Czy zakup biletów można sfinansować z funduszu socjalnego?
Czy wydatki na bilety należy oskładkować?
Czy cena biletu podlega opodatkowaniu?
Kiedy koszt dojazdu będzie zwolniony z podatku?
Kiedy dojazd nie będzie przychodem dla pracownika?
Czy zakupione dla pracowników bilety można zaliczyć do kosztów firmy?
Czy ekwiwalent za bilety do pracy jest zwolniony ze składek?
Pracodawca ponosi koszty zakwaterowania pracownika
Pracownik sam wynajmuje mieszkanie
Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
5 warunków, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia
Samochód służbowy do celów prywatnych pracownika
Prawo do korzystania z samochodu służbowego a składki
Czy udostępnienie samochodu służbowego jest świadczeniem pracowniczym podlegającym opodatkowaniu?
Czy udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego jest kosztem podatkowym firmy?
Samochód prywatny pracownika do celów służbowych
Konieczna umowa i oświadczenie pracownika
Kiedy trzeba zmniejszyć ryczałt za używanie samochodu?
Czy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu podlega składkom ZUS?
Czy ryczałt za służbowe używanie prywatnego samochodu jest przychodem pracownika?
Kiedy ryczałt jest wolny od podatku?
Używanie samochodu będącego własnością zleceniobiorcy
Czy zwrot kosztów używania przez pracowników prywatnych samochodów
to koszt uzyskania przychodów firmy?
Telefon komórkowy
Prywatny telefon do celów służbowych
Telefon służbowy otrzymany w użytkowanie od pracodawcy
Telefon służbowy otrzymany na własność od pracodawcy
Jak nie odprowadzać składek od ufundowanych pracownikom telefonów?
Ekwiwalent za używanie przez pracownika własnych narzędzi i sprzętów w pracy
Czy ekwiwalent podlega oskładkowaniu?
Kiedy ekwiwalent zostanie zwolniony z opodatkowania?
Zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie, jeśli:
Dopłaty do wyżywienia pracowników
Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników
Obowiązek zapewnienia pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych wynikający z przepisów BHP
Kto ma prawo do posiłków i napojów profilaktycznych?
Odzież robocza
Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega składkom?
Ubiór służbowy
Dopłaty do okularów
Zakup soczewek dla pracownika
Pomoc finansowa pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Urlop szkoleniowy i płatne zwolnienia
Dodatkowe świadczenia dla kształcących się pracowników
Kiedy pracownik musi zwrócić otrzymane świadczenia?
Czy pracodawca może potrącić koszty bez zgody pracownika?
Przesłanki zwalniające pracownika z obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń
Czy refundacja kosztów kształcenia się pracownika jest opodatkowana?
Abonament medyczny i szczepienia ochronne
Jak poprawnie oskładkować pakiety medyczne?
Opodatkowanie abonamentów medycznych
Szczepienia ochronne
Czy koszt szczepień ochronnych jest podstawą wymiaru składek?
Wartość szczepień a kwestie podatkowe
Czy wartość szczepień ochronnych jest kosztem uzyskania przychodów firmy?
Zapomogi wypłacane pracownikom
Oskładkowanie zapomóg
Opodatkowanie zapomóg

Rozdział 3. Świadczenia przysługujące byłym pracownikom na emeryturze lub rencie
Zaległe świadczenia, trzynastki, nagrody jubileuszowe
Opodatkowanie świadczeń i zwolnienia podatkowe
Czy wypłata świadczeń podlega składkom ZUS?

Rozdział 4. III filar emerytalny – PPE w firmie
Kto może zostać uczestnikiem PPE?
Jaka jest procedura tworzenia PPE?
Dwa rodzaje składek i ich podział
Zarządzanie środkami i ich wypłata
Czy kwota podstawowa składki jest zwolniona z oskładkowania?
Grupowe ubezpieczenie na życie a składki ZUS
Czy składki na PPE podlegają opodatkowaniu?

Rozdział 5. Niezbędnik płatnika
Przepisy prawne
Księgarnia prawnicza poleca Świadczenia pozapłacowe 2018