501788771
kontakt@bookslandia.pl

Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia

Łada Piotr


LexisNexis Polska


Isbn 9788327806543 | Wydanie 1/2014 | Stron 184

Cena: 50.85

Monografia zawiera praktyczne zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, jakie wraz z postępującą komercjalizacją i profesjonalizacją rynku sztuki zyskują jeszcze większe znaczenie. Zakres przedmiotowy publikacji nawiązuje do systematyki prawa autorskiego, koncentrując się wokół pojęcia utworu, statusu twórcy, autorskich praw majątkowych i osobistych także dozwolonego użytku utworów chronionych. Tak wyznaczony profil tematyczny pozwala na przekrojowe zapoznanie się z problematyką prawa autorskiego w sztuce, jakie zostało uzupełnione licznymi odwołaniami do orzecznictwa, wieloma przykładami i praktycznymi wskazówkami.
Wybór analizowanych zagadnień został oparty na probierz praktycznym, wynikającym z doświadczeń zawodowych autora. Zamierzeniem publikacji jest zachowanie merytorycznego wywodu, wspartego aktualnymi poglądami doktryny i orzecznictwem, przy zastosowaniu przystępnej formy przekazu, jaka będzie zrozumiała i czytelna nie tylko na rzecz specjalistów, lecz także na rzecz osób niedysponujących wykształceniem prawniczym.
Publikacja adresowana jest zwłaszcza do pragmatyków prawa – radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także do twórców, artystów także innych uczestników szeroko rozumianego rynku sztuki w Polsce, takich w jaki sposób marszandzi, kolekcjonerzy, pracownicy galerii, domów aukcyjnych, muzeów, instytucji kultury i instytucji wystawienniczych.

Księgarnia prawnicza poleca Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia