501788771
kontakt@bookslandia.pl

Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia

Łada Piotr


LexisNexis Polska


Isbn 9788327806543 | Wydanie 1/2014 | Stron 184

Cena: 52.70

Monografia mieści praktyczne zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, jakie wspólnie z postępującą komercjalizacją i profesjonalizacją rynku sztuki zyskują jeszcze większe znaczenie. Zakres przedmiotowy publikacji nawiązuje do systematyki prawa autorskiego, koncentrując się wokół pojęcia utworu, statusu twórcy, autorskich praw majątkowych i osobistych także dozwolonego użytku utworów chronionych. Tak wyznaczony aspekt tematyczny pozwala na przekrojowe zapoznanie się z problematyką prawa autorskiego w sztuce, jakie zostało uzupełnione sporymi odwołaniami do orzecznictwa, wieloma przykładami i praktycznymi wskazówkami.
Wybór analizowanych zagadnień został popierany na wyznacznik praktycznym, wynikającym z doświadczeń zawodowych autora. Zamierzeniem publikacji jest zachowanie merytorycznego wywodu, wspartego aktualnymi poglądami doktryny i orzecznictwem, przy zastosowaniu przystępnej formy przekazu, która będzie zrozumiała i czytelna nie tylko na rzecz specjalistów, lecz także na rzecz osób niedysponujących wykształceniem prawniczym.
Książka adresowana jest zwłaszcza do pragmatyków prawa – radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także do twórców, artystów także innych uczestników szeroko rozumianego rynku sztuki w Polsce, takich jakże marszandzi, kolekcjonerzy, pracownicy galerii, domów aukcyjnych, muzeów, instytucji kultury i instytucji wystawienniczych.

Księgarnia prawnicza poleca Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia