501788771
kontakt@bookslandia.pl

Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia

Łada Piotr


LexisNexis Polska


Isbn 9788327806543 | Wydanie 1/2014 | Stron 184

Cena: 49.93

Monografia zawiera praktyczne zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, które wspólnie z postępującą komercjalizacją i profesjonalizacją rynku sztuki zyskują jeszcze większe znaczenie. Zakres przedmiotowy lekturze nawiązuje do systematyki prawa autorskiego, koncentrując się wokół pojęcia utworu, statusu twórcy, autorskich praw majątkowych i osobistych oraz dozwolonego użytku utworów chronionych. Tak wyznaczony profil tematyczny pozwala na przekrojowe zapoznanie się z problematyką prawa autorskiego w sztuce, które zostało uzupełnione sporymi odwołaniami do orzecznictwa, wieloma przykładami i praktycznymi wskazówkami.
Wybór analizowanych zagadnień został wspomagany na wyznacznik praktycznym, wynikającym z doświadczeń zawodowych autora. Zamierzeniem lekturze jest zachowanie merytorycznego wywodu, wspartego aktualnymi poglądami doktryny i orzecznictwem, przy zastosowaniu przystępnej formy przekazu, która będzie zrozumiała i czytelna nie tylko dla specjalistów, lecz również dla osób niedysponujących wykształceniem prawniczym.
Lektura adresowana jest zwłaszcza do praktyków prawa – radców prawnych, adwokatów, sędziów, a również do twórców, artystów oraz innych uczestników w szerokim zakresie rozumianego rynku sztuki w Polsce, takich w jaki sposób marszandzi, kolekcjonerzy, pracownicy galerii, domów aukcyjnych, muzeów, instytucji kultury i instytucji wystawienniczych.

Księgarnia prawnicza poleca Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia