501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Środki zaskarżenia komentarz

Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową anal
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo ochrony środowiska
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu szczegółowo omówiono n
Agnieszka Góra Błaszczykowska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie cywilne
Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Zbiór studiów
Bogactwo tematyczne recenzowanego dzieła, wielość i różnorodność składających się na nie studiów pozwalają je traktować jako opracowanie interesujące nie tylko teoretyka ale także praktyka stykającego się w swej działalności z sądowym prawem egzekucyjnym. prof. dr. hab. Andrzeja
Misztal Konecka Joanna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
prawo karne środki zaskarżenia SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I: Prawo konstytucyjne Krzysztof Kozłowski Skarga konstytucyjna. Zakończenie oznacza to dopiero rozpoc
Gil Damian / Wydanie 2013 / Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL/ Książki o prawie
System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 3 Środki zaskarżenia
System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 3 Środki zaskarżenia 2 Tomy
Tom 3 pod redakcją Jacka Gudowskiego to pierwsze i unikatowe opracowanie na rynku prawniczym, w którym znajdą Państwo najbogatsze i najnowsze orzecznictwo, piśmiennictwo obce, poglądy nauki prawa, ale również co najważniejsze odpowiedzi na zawiłe i trudne pytania prawne. Przejrzysty u
Ereciński / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Prawo sądowe
Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych
Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych
Książka wy. Beck z 2013 roku adresowana do przedstawicieli świata nauki, w tym do pracowników naukowych zajmujących się problematyką zaskarżalności orzeczeń sądowych oraz dynamiką postępowania sądowoadministracyjnego, do studentów, jak i do przedstawicieli świata praktyki, przede wsz
Hauser / Wydanie 2013 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo administracyjne
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
W książce omówiono zagadnienia dotyczące genezy środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, konstytucyjne podstawy wprowadzenia zwyczajnych środków zaskarżenia na grunt procedury sądowoadministracyjnej, jak również pojęcie środków zaskarżenia oraz p
Michał Kania / Wydanie 2009 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo administracyjne