501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Świecki Kodeks postępowania karnego Komentarz

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Stan prawny: 1 lipca 2018 roku
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom prakty
Krzysztof Eichstaedt / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyc
Komentarze Kodeksowe / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przep
Andrzej Sakowicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przew
Świecki Dariusz / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016
Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016 Stan prawny 1 czerwca 2016 roku z uwzględnieniem artykułów komentowanej ustawy, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku
Kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pos
Augustyniak Barbara / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296 Tom 1. Duże Komentarze Becka
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli społecznych oraz czynności procesowe, dowody i
prof. dr hab. Piotr Hofmański / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska
Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska
Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym:\r\n- ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzane
Andrzej Sakowicz / Wydanie 2013 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467 Tom 2
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467 Tom 2
Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone w Dziale VII
Piotr Hofmański / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 3 Hofmański
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 3 Hofmański
Komentarz obejmuje do przepisów regulujących postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu oraz postępowanie karne w sprawach podlegający orzecznictw
Sadzik / Wydanie 2012 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk
W dziesiątym wydaniu Kodeksu postępowania karnego uwzględniono zmiany w przepisach procedury karnej dokonane w latach 2012–2013 w okresie od ostatniego wydania przez ustawy wymienione we wprowadzeniu. Zmiany te uwzględniają m.in. międzynarodowe zobowiązania Polski wynikają
Wincenty G. / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ KPK Komentarz 2019