501788771
kontakt@bookslandia.pl

Apelacje cywilne

Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo Planowany termin wydania 28 września 2018
Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Książka Apelacje cywil
Marcin Kołakowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Aplikacje prawnicze 2018
Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Publikacja Apelacje cywilne - zagadnienia praktyczne, akta i kazusy autorstwa SSO Marcina Kołakowskiego składa się z 2 części.\r\nW pierwszej części znajdują się kwestie związane z metodą konstruowania apelacji oraz kilkadziesiąt krótkich kazusów dotyczących petitum apelacji cwyilnej wr
Marcin Kołakowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Aplikacje prawnicze 2018
Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych
Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym
Stefan Jaworski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie cywilne
Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska
Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska
W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pis
Manowska Małgorzata / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie cywilne
Apelacje cywilne i karne Jaworski
Apelacje cywilne i karne Jaworski Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizac
Stefan Jaworski / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
Książka dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji karnych i cywilnych. Autor przyjął założenie, że potencjalny Czytelnik posiada niezbędną wiedz
Stefan Jaworski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych