501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

BHP w magazynach specjalistycznych

BHP w magazynach specjalistycznych (film na pendrivie)
BHP w magazynach specjalistycznych (film na pendrivie) wymagania: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych
Halina Wojciechowska Piskorska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą)
BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą)
Stosując niebezpieczną substancję należy unikać nadmiernego jej gromadzenia w nieprzystosowanym do tego miejscu. Na danym stanowisku pracy powinna znajdować się tylko taka jej ilość, która potrzebna jest do zaplanowanych na dany dzień czynności. Większa ilość materiałów niebezpieczn
Halina Wojciechowska Piskorska / Wydanie 2014 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją zamkniętą)
BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją zamkniętą)
Stosując niebezpieczną substancję należy unikać nadmiernego jej gromadzenia w nieprzystosowanym do tego miejscu. Na danym stanowisku pracy powinna znajdować się tylko taka jej ilość, która potrzebna jest do zaplanowanych na dany dzień czynności. Większa ilość materiałów niebezpieczn
Halina Wojciechowska Piskorska / Wydanie 2014 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż