501788771
kontakt@bookslandia.pl

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnieniu i przetworze
Anna Zysnarska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umoż
Katarzyna Szaruga / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fu
Izabela Świderek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazanie
Katarzyna Szaruga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Publikacja przygotowana według stanu prawnego na styczeń 2016 roku uwzględnia nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud
Zysnarska Anna / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych - wzorzec zarządzenia. Wzór polityki rachunkowości, która powinna zostać przyjęta w każdym podmiocie. Opracowanie składa się z dwóch czę
Zysnarska Anna / Wydanie 2009 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Wzorzec zarządzania
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Wzorzec zarządzania
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości - wzorzec zarządzenia umożliwia szybkie oraz skuteczne sprostanie ustawowym wymogom posiadania przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Poprzez wybór odpowiadającego wariantu opracowanie można
Teresa Moss / Wydanie 2005 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nakłada na wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania dokumentacji określającej przyjęte w jednostce zasady, zwane polityką rachunkowości. Opracowanie zostało przygotowane w formie wzorca zarządzenia wewnętrzne
Anna Zysnarska / Wydanie 2008 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości