501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzaminy prawnicze 2019 Beck

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Michał Bieniak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Książka Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Książka stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po k
Agnieszka Kurczuk Samodulska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o
Gurgul Stanisław / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprow
Zimmerman Piotr / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
Aplikacje Prawnicze Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie pytań z prawa handlowego, autorskiego, zamówień publicznych, prawa upadłościowego, wymaganych do pozytywnego zdania kolokwium z tych dziedzin prawa,- omówienie najważniejszego i najnowszego orzec
Pikała Jakub / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani ksi
Aleksander Jerzy Witosz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne
Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiad
Stefan Jaworski / Wydanie 2016 / C.H. Beck/ Egzaminy prawnicze 2019
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo
Książka wyd. Beck z Orzecznictwem aplikanta na egzamin z kodeksu spółek handlowych, który musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okrę
Witas Justyna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pism procesowych i umów, tworzony na podstawie przepisów usta
Pabis Robert / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
KSH Kodeks spółek handlowych 2015 Edycja sądowa
KSH Kodeks spółek handlowych 2015 Edycja sądowa
Stan prawny: 1 września 2015 rok. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Nowelę z tego Dziennika Ustaw oznaczono podwójnym stanem prawnym i pogrubionym tekstem. W zbiorze umieszczono ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze ze stanem prawnym na
Edycja Sądowa / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych