501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzaminy prawnicze 2019 książka

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019 Zawiera zmiany, które wejdą w życie 1.3.2019 roku
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Michał Bieniak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Książka Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Książka stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po k
Agnieszka Kurczuk Samodulska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
Aplikacje Prawnicze Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie pytań z prawa handlowego, autorskiego, zamówień publicznych, prawa upadłościowego, wymaganych do pozytywnego zdania kolokwium z tych dziedzin prawa,- omówienie najważniejszego i najnowszego orzec
Pikała Jakub / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o
Gurgul Stanisław / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprow
Zimmerman Piotr / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani ksi
Aleksander Jerzy Witosz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne
Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiad
Stefan Jaworski / Wydanie 2016 / C.H. Beck/ Egzaminy prawnicze 2019
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo
Książka wyd. Beck z Orzecznictwem aplikanta na egzamin z kodeksu spółek handlowych, który musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okrę
Witas Justyna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pism procesowych i umów, tworzony na podstawie przepisów usta
Pabis Robert / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
KSH Kodeks spółek handlowych 2015 Edycja sądowa
KSH Kodeks spółek handlowych 2015 Edycja sądowa
Stan prawny: 1 września 2015 rok. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Nowelę z tego Dziennika Ustaw oznaczono podwójnym stanem prawnym i pogrubionym tekstem. W zbiorze umieszczono ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze ze stanem prawnym na
Edycja Sądowa / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych