501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

KPK Komentarz 2019

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Stan prawny 1 lipca 2018 roku
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom prakty
Krzysztof Eichstaedt / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyc
Komentarze Kodeksowe / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przep
Andrzej Sakowicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296 Tom 1. Duże Komentarze Becka
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli społecznych oraz czynności procesowe, dowody i
prof. dr hab. Piotr Hofmański / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska
Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska
Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym:\r\n- ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzane
Andrzej Sakowicz / Wydanie 2013 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467 Tom 2
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467 Tom 2
Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone w Dziale VII
Piotr Hofmański / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 3 Hofmański
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 3 Hofmański
Komentarz obejmuje do przepisów regulujących postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu oraz postępowanie karne w sprawach podlegający orzecznictw
Sadzik / Wydanie 2012 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk
W dziesiątym wydaniu Kodeksu postępowania karnego uwzględniono zmiany w przepisach procedury karnej dokonane w latach 2012–2013 w okresie od ostatniego wydania przez ustawy wymienione we wprowadzeniu. Zmiany te uwzględniają m.in. międzynarodowe zobowiązania Polski wynikają
Wincenty G. / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX
Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX Tom 1 i 2. Komentarz
Autorzy starali się przedstawić obowiązujące regulacje prawne w kontekście poglądów doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę nowych roz
Grajewski Jan / Wydanie 2010 / Zakamycze Kantor Wydawniczy/ KPK Komentarz 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grajewski
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grajewski Tom I: Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Tom II: Komentarz do art. 425-673 k.p.k.
Trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnego zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian w kodeksie, w tym dotyczących:\r\n- udzielania informacji polskim sądom przez sądy państw UE o toczących się w nich postępowaniach, gdy zachodzi przypuszczenie, że wszczęto już po
Grajewski Jan / Wydanie 2013 / Zakamycze Kantor Wydawniczy/ KPK Komentarz 2019