501788771
kontakt@bookslandia.pl

KPK Komentarz 2018

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przep
Andrzej Sakowicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2018
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyc
Skorupka Jerzy / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2018
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przew
Świecki Dariusz / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ KPK Komentarz 2018
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najważniej
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2018
Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki.
Zabłocki Stanisław / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ KPK Komentarz 2018
Kodeks postępowania karnego Komentarz Beck
Kodeks postępowania karnego Komentarz Beck
Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębna analizą zagadnień dotyczących:
Sakowicz Andrzej / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2018