501788771
kontakt@bookslandia.pl

Karta podatkowa 2018

Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i z
Haski Ksawery / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Sigma/ Podatki 2018
Karta podatkowa 2016 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2016 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Jedną z form opodatkowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest Karta Podatkowa, z której mogą korzystać również wspólnicy spółki cywilnej. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują stawki karty podatkowej ogłoszone przez Ministra Finansów z dnia 22 październ
Haski Ksawery / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Sigma/ Prawo podatkowe
Karta podatkowa 2017 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2017 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują stawki karty podatkowej ogłoszone w Obwieszczeniu z dnia 29.10.2016 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim. Utrzymano dotychczasowe przepisy o zasadach opodatkowania kartą podatkową. W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wycią
Haski Ksawery / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Sigma/ Podatki 2018
Karta podatkowa 2013 Opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2013 Opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują zmienione w stosunku do roku 2011 stawki podatkowe. Utrzymano dotychczasowe przepisy o zasadach opodatkowania kartą podatkową. Pozostawiono ten sam zakres działalności i osób, które mogą rozliczać się tą formą opodatkowania. Zwrócono uwagę na definicje
Ksawery Haski / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Sigma/ Finanse i rachunkowość
Karta podatkowa 2015 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2015 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Poradnik praktyczny dla podatników korzystających z rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej według nowych stawek ryczałtowych. Warunki korzystania z karty podatkowej. Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższenia stawki podatkowej.
Ksawery Haski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Sigma/ Ustawa o rachunkowości
Karta podatkowa 2014 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2014 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Poradnik praktyczny dla podatników korzystających z rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej według nowych stawek ryczałtowych. Warunki korzystania z karty podatkowej. Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższenia stawki podatkowej.
Ksawery Haski / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Sigma/ Podatek dochodowy
Karta podatkowa
Karta podatkowa Wybór formy opodatkowania
Karta Podatkowa kierowana jest do drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowo działalność gospodarczą, bądź też w formie spółki cywilnej. Przedstawiono w niej zagadnienia związane z opłacaniem zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. W niniejszym opra
Barbara Dróżdż / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Forum doradców podatkowych/ Prawo finansowe