501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Knysiak Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne
Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zask
Tadeusz Paweł Woś / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu
Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu
Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzy
Hanna Knysiak Sudyka / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne Woś
Postępowanie sądowoadministracyjne Woś
Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obecne wydanie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwiet
Tadeusz Paweł Woś / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce
Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką postępowania przed sądami administracyjnymi. Autorzy szczególną uwagę zwracają na sprawy praktyczne, wskazują te z nich, które budzą największe wątpliwości. W opracowaniu zaprezentowano m.in. takie zagad
Babiarz Stefan / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne Ćwiczenia
Postępowanie sądowoadministracyjne Ćwiczenia
Podręcznik Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia w sposób zwięzły, a zarazem kompleksowy przedstawia zagadnienia procesowe z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Autorzy wykorzystują w opracowaniu najnowszy dorobek nauki prawa oraz praktyki orzeczniczej. W przystępny i zr
M Czubkowska / Wydanie 2010 / LexisNexis Polska/ Prawo administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne Woś
Postępowanie sądowoadministracyjne Woś
Książka dla studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym w związku z wykonywanym z
Tadeusz Paweł Woś / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne Stan prawny na 30 czerwca 2011 roku. Podręczniki LexisNexis
Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka została opracowana przede wszystkim z myślą o studentach prawa i
Tadeusz Paweł Woś / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne 2012 Podręczniki LexisNexis
Postępowanie sądowoadministracyjne 2012 Podręczniki LexisNexis
Książka jest akademickim podręcznikiem dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zawiera pełny wykład postępowania sądowoadministracyjnego. Podręcznik został opracowany przede w
Tadeusz Woś / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
Ramy treściowe opracowania wypełniają zagadnienia postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed Naczelnym Sądem Administracy
Kmiecik R. Zbigniew / Wydanie 2003 / Zakamycze Kantor Wydawniczy/ Prawo administracyjne