501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Kodeks społek handlowych 2019 książka

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), 1 października 2018 r. i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest
Mateusz Rodzynkiewicz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa
Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks spółek handlowych:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544),
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych ze schematami
Kodeks spółek handlowych ze schematami Teksty ustaw + schematy
Stan prawny schematów na 11 września 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie
Łukasz Zamojski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do
Justyna Witas / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych u
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Michał Bieniak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między in
Andrzej Kidyba / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Tom 4
Kodeks spółek handlowych Tom 4 Komentarz do art. 491–633
W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych
Kidyba Andrzej / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer/ Prawo gospodarcze i handlowe
Kodeks spółek handlowych Ustawa
Kodeks spółek handlowych Ustawa
Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o us
Wolters Kluwer / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz
Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze sw
Maciej Kożuchowski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych