501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Kodeks społek handlowych 2019 książka

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące 2019
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące 2019 Stan prawny 24 stycznia 2019 roku
Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych u
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz 2019 Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz 2019 Rodzynkiewicz Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), 1 października 2018 r. i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest
Mateusz Rodzynkiewicz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między in
Andrzej Kidyba / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019 Zawiera zmiany, które wejdą w życie 1.3.2019 roku
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Michał Bieniak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2019
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2019 Stan prawny 10 stycznia 2019 roku
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywi
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych ze schematami
Kodeks spółek handlowych ze schematami Teksty ustaw + schematy
Stan prawny schematów na 11 września 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie
Łukasz Zamojski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do
Justyna Witas / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Kodeks spółek handlowych Tom 4
Kodeks spółek handlowych Tom 4 Komentarz do art. 491–633
W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych
Kidyba Andrzej / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer/ Prawo gospodarcze i handlowe
Kodeks spółek handlowych Ustawa
Kodeks spółek handlowych Ustawa
Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o us
Wolters Kluwer / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz
Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze sw
Maciej Kożuchowski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych