501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Kodeks społek handlowych komentarz 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz 2019 Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz 2019 Rodzynkiewicz Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), 1 października 2018 r. i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest
Mateusz Rodzynkiewicz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między in
Andrzej Kidyba / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 Komentarz do art. 1-150
Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasad
Kidyba Andrzej / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019 Zawiera zmiany, które wejdą w życie 1.3.2019 roku
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Michał Bieniak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala
Zbigniew Jara / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Jacek Bieniak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300
W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.
Andrzej Kidyba / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300
Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z w
Szajkowski / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Lexis
Kodeks spółek handlowych Komentarz Lexis
Obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów, które są określane mianem prawa ustrojowego spółek handlowych. W komentarzu został uwzględniony tekst jednolity komentowanej ustawy opublikowany 6 września 2013 r., a także najnowsza zmiana z 26 czerwca 2014 r., która wchodzi
Rodzynkiewicz Mateusz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz za
Zawłocki / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych