501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarz Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o
Gurgul Stanisław / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprow
Zimmerman Piotr / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Restructuring law
Prawo restrukturyzacyjne Restructuring law Stan prawny: 1 września 2016 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), które wejdą w życie 9 października 2016 r.
Książka zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, jest innowacyjnym aktem prawnym, który wprowadza całkowicie nowe instrumenty zmierzające do restrukturyzacji zadłużonyc
Kokowski Jakub / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo restrukturyzacyjne i wyjaśnia w jaki sposób przy wykorzystaniu nowych procedur sądowych oddłużyć przedsiębiorstwo. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która w sposób rewolucyjny zmienia podejśc
Zimmerman Piotr / Wydanie 2017 / Infor Biznes/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6
Książka wnikliwie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące nowej ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) oraz ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) po zmianach obowiązujących od 1.1.2016 r. Prawo rest
Hrycaj Anna / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób
Halina Buk / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i admi
Patryk Filipiak / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem
Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę
W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne załóżenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny nowe przepisy i zmiany w przepisach dotyczących Prawa upadłościowego bez k
Sarna Marcin / Wydanie 2016 / Wiedza i Praktyka/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Komentarz
Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów nowo wprowadzonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, opisującą m.in. przesłanki wszczynania postępowań i krąg podmiotów, wobec których może się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, a także zakres podmiotów uprawnionych do uczestnicz
Jakowlew Aleksander / Wydanie 2016 / Difin/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zagadnienia praktyczne
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zagadnienia praktyczne
Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do
Maciej Geromin / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne