501788771
kontakt@bookslandia.pl

Komentarz do ordynacji podatkowej 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Planowany termin wydania komentarz do ordynacji podatkowej na 2019 rok to \r\n31 grudnia 2018 roku. Najnowsze wydanie Komentarza Ordynacja Podatkowa 2019 zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono r
Henryk Dzwonkowski / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy int
Bogumił Brzeziński / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzię
Henryk Dzwonkowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel
Roman Hauser / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Stan prawny 20 kwietnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), które wejdą w życie 4 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 roku
Ordynacja podatkowa - poznaj najnowsze zmiany- praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,- specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne orga
Leonard Etel / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2017
Ordynacja podatkowa Komentarz 2017
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 marca 2017 r., a także mających obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji p
Adamiak Barbara / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz
Ordynacja podatkowa Komentarz
Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem S
Babiarz Stefan / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2016
Ordynacja podatkowa Komentarz 2016
Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja obejmuje, m.in.:- regulacje dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników (tzw. zasa
Adamiak Barbara / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. W komentarzu znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sp
Hauser / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2013
Ordynacja podatkowa Komentarz 2013
Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Autorami są wybitni z
Mastalski / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019