501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarz do prawa zamowień publicznych

Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
Pieróg Jerzy / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektor
Marzena Jaworska / Wydanie 2018 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 1 marca 2018 roku
Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz zawi
Nowicki Józef / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski
Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski
Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autorzy komentarza zaprezentowali również bogaty dorobek o
Dzierżanowski Włodzimierz / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przy
Grzegorz Mazurek / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz
Prawo zamówień publicznych Komentarz
Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: - upraszczają i
Irena Skubiszak Kalinowska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz
Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz
Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamówień publiczn
Sołtysińska Aleksandra / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki darmowy dostęp do aktów prawnych online!
Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i
Paweł Granecki / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz LEX
Prawo zamówień publicznych Komentarz LEX
W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urzęd
Dzierżanowski Włodzimierz / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg
Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w t
Pieróg Jerzy / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo zamówień publicznych