501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów w CIT
Koszty uzyskania przychodów w CIT co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpretacje
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT. W pub
Jarosław Ziółkowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Podatek doch. komentarz
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.Niniejsze
Mariusz Pogoński / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2012
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2012
Koszty uzyskania przychodów 2012 po nowemu. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji w szerokim zakresie odwołano
Ryszard Kubacki / Wydanie 2012 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów 2013 w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów 2013 w podatkach dochodowych
Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacjami przepisów prawa podatko
Ryszard Kubacki / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji w szerokim zakresie odwołano się do orzecznictwa sądów administracyjny
Ryszard Kubacki / Wydanie 2009 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów
Prezentowany komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik ma szansę znaleźć
Wojciech Pietrasiewicz / Wydanie 2007 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów stan prawny 1/05/2009
Prezentowany komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik ma szansę znaleźć
/ Wydanie 2009 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów Zasady ogólne
Koszty uzyskania przychodów Zasady ogólne
Książka adresowana przede wszystkim do praktyków. Szczególne znaczenie mieć będzie dla doradców podatkowych, a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką podatkową. Z uwagi na to, że opodatkowanie ma charakter powszechny, trafia również do rąk przeciętnego poda
Andrzej Gomułowicz / Wydanie 2005 / Wydawnictwo Difin/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów 2011 po nowemu. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji Koszty uzyskania przychodów
Kubacki Ryszard / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019
Koszty uzyskania przychodów 2014 w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów 2014 w podatkach dochodowych
W Leksykonie obszernie omówione są m.in. praktyczne skutki regulacji art. 15b updop i art. 24b updof, na podstawie których podatnik zobowiązany jest korygować koszty uzyskania przychodów w przypadku zwłoki z opłacaniem ciążących na nim zobowiązań. Książka przezna
Ryszard Kubacki / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019